22 aprill 2015

Ümberpööratud klassiruum

Mõtle ja kirjuta palun Padleti seinale, mis võiks sinu meelest tähendada ümberpööratud klassiruum.
Vaata videot ning kirjuta, mida sellest õppisid, mis küsimused sul tekkisid.
Mõtle läbi oma elu lugu, hakkame ajalootunnis koostama ajatelge sellest.


Milleks mulle raamat?

Minu arvates on raamatud vajalikud asjad, millega saab huvitavalt aega veeta. Raamatutest saab palju tarkust, kui neid lugeda. Vanal ajal hävitati palju raamatuid mis valitsejale ei meeldinud. Nüüd on kõik raamatud tähtsad, mis vanast ajast on alles jäänud. Tänapäeval on raamatuid nii palju, et osad inimesed loobivad neid või sodivad ja kirjutavad sinna sisse. Raamatuid peab hoidma, kuna tulevikus muutuvad ka need raamatud tähtsaks mida praegu kirjutatakse. Raamatuid on ka põnev lugeda, eriti seiklusjutte. Erinevad kirjanikud kirjutavad erinevaid raamatuid. Osad kirjanikud kirjutavad põnevaid raamatuid teised kirjutavad vahepeal igavaid raamatuid. Mina arvan et raamatuid on vaja, kuna nende lugemine on hea ajaviide ja neid lugedes saad targemaks.
TriinuRaamat on vajalik õppimiseks. Raamatust saab palju teadmisi. Raamat on ka hea ajaviide. Kui loen raamatut arendab see lugemisoskust ja -kiirust. Kui raamatut lugeda on mul alati hea meel.
Helli

Raamat on tore ajaviide ja see annab mulle teadmisi ja oskusi. Raamatut lugedes võib küll kael kangeks jääda. Lugemine  annab mulle kiirlugemise oskust.Mulle teeb küll kurba meelt, et vanal ajal põletati raamatuid.  Kui neid poleks põletatud, siis meil oleks rohkem teada raamatu ajaloost.Minu lemmik raamatud on ulmeraamatud ning ulmejuttudest meeldib mulle raamat ,,Õuduste kool´´. Kuigi lastele pole eriti palju põnevaid jutte kirjutatud, siis see ei takista mind lugemast täiskasvanute ulmeraamatuid.
Janne

Minul on raamatut vaja selleks et saada uusi teadmisi. Ka igavuse peletamiseks on hea raamatut lugeda. Nüüd saab raamatuid lugeda ka arvutis ning nutiseadmes. Minu isiklik arvamus raamatutest on hea. Mulle meeldivad tõsieluraamatud. Minu lemmik raamat siiamaani on olnud ,,Tragöödia Läänemerel" mis oli samuti tõsieluraamat. Mina arvutist ja nutiseadmetest raamatut ei loe. Tihtipeale loen ma anekdoodi raamatut, fakti raamatut või kassidest raamatuid. Minu lemmik lasteajakirjanikud on Heljo Mänd ja Astrid Lindgren. Raamatute juures ei meeldi mulle see et siis peab olema ühe koha peal ja sellega kaasneb see et kuna vaatad ühe koha peale jäävad silmad valusaks ja see kui sa oled ühe kohapeal jääb kael kangeks.
Šherelin


Raamatud on meil üks tähtsam asi maailmas. Raamatuid on iga suguseid näites entsüklopeediaid ja seiklusraamatuid. Raamatud on tähtsad sellepärast, sest neid lugedes saab arendada sõnavara ja lugemiskiirust. Raamatuid saab tänapäeval lugeda ka interneti kaudu, aga see kasutab voolu ja rikub silmi rohkem kui raamatu lugemine. 
Ajalootunnis õppisime, et on olema kolm ajaloo allikat
ja üks nendest on kirjalik. Kirjalik allikas on asi, mis edastab ajalugu kirjalikult. Kõige tavalisem kirjalik allikas on päevik. Päevik võib rääkida paljudest asjadest nagu näiteks teisest maailmasõjast. Vanasti pidi kirjanikel olema väga hea käekiri, sest siis pidid nad ise oma raamatuid kirjutama.
Paul

Milleks mulle raamat? Huvitav! Eks ikka selleks, et saada targemaks. Mind väga raamatud ei huvita, aga kui on ikka vaja lugeda, eks ma siis loen. Ilmselt on raamat mulle ikkagi selleks, et saada targemaks, saada rohkem teadmisi. Mulle meeldivad märuliraamatud. 
Tänapäeval väga raamatuid ei loeta, vaid kasutatakse rohkem internetti. Mulle meeldib kõige rohkem internet, sest mina sundisin peale Googlet.
Harry-Richard

Raamatut läheb vaja õppimiseks, info otsimiseks või meelelahutuseks. Veel on olemas reisijuhused, pildiraamatud lastele ja kokaraamatud. Tänapäeval on võimalik raamatuid lugeda ka internetist, aga internet võib vahel ka alt vedada. Päris raamat on minu arust parem kui e-raamat.
Mulle meeldivad eriti Mika Keräneni seiklusjutud. Mul on olemas terve tema sari. Tema raamatud räägivad Tartu Supilinnaosas toimunud seiklustest. Veel meeldis mulle lugeda viikingite elust ja sõjaretkedest.
Kristo-Marten

Raamat käib ikka minuga kaasas. Raamatut on alati koolis vaja, kuigi lapsed otsivad tänapäeval rohkem internetist küsimustele vastuseid, meeldib õpetajatele ikka, et raamatust ka vastuseid otsitakse. mõned õpetajadki otsivad internetist vastuseid, sest internetist on mugavam otsida.
Minule meeldib raamatuid vahepeal sirvide, eriti loodusraamatuid. Miks vanasti loeti rohkem? Raamatuid olid odavamad, kuid ka sellepärast, et inimestele meeldis lugeda. Veel kakskümmend aastat tagasi lugesid peaaegu kõik raamtuid. Üha rohkem noori lihtsalt ei viitsi või ei taha lugeda. mulle tundub, et tänapäeval on lugemine kohustus mitte hobi. vanasti lugesid peaaegu kõik. Raamatud inimeste seast lähiajal ei kao, kuid loetakse üha vähem.
Rasmus

raamatuid on vaja selleks, et õppida. Kui ei ole raamatuid, siis me jääksime rumalaks. Koolis õpime raamatutest ajalugu, eesti keelt, loodust, inglise keelt jne On erinevaid raamatuid: kokaramatud, juturaamatud, värvimisraamatud jne. Raamatutest saab leida  erinevaid asju,fakte, põnevaid lugusid. seal on kirjas kõiksugu tarkusi. mulle meeldivad nuputamisraamatud, sealt leian ajaviiteks põnevat nuputamist. Raamtuid kirjutavad targad inimesed. Nad tahavad ka teistele tarkust jagada. Raamatuid saab osta ja laenutada. Iga raamat on huvitav. Raamatuid saab alati uuesti vaadata ja otsida uut infot. raamatute lugemisega saavad inimesed targemaks.
Taniel

21 aprill 2015

1.kl

Lünktekst Uudishimu teeb imesid
Üldnimetused. Ühenda sõna sobiva üldnimega.
Kes või mis? Sorteeri sõnad
Ainsus või mitmus. Sorteerimine
Ainsus või mitmus 1. Sorteerimine
Mida teeb? Sorteerimine
Kooliasjad Pilt ja sõna

16 aprill 2015

Digipäev 17.04

1. Loodusõpetus  Metsaviktoriin otsi vastuseid. Vastused saada õpetajale.

2.Matemaatika. Lisasin e-kooli õppimise alla faili. Loe hoolega ülesannet ja täida korraldused esmaspäevaks.

3.Kunst. Leia youtube`st üks meisterdamise või kunstitegemise videoõpetus. Võib olla ka mõni toidutegemise video.  Tee selle õpetuse järgi valmis töö ja pildista tulemust. Pilt ning leitud youtube link saada õpetajale.

4.Eesti keel Kirjuta jutuke kevade saabumisest. Kasuta jutu kirjutamisel nähtud linde, putukaid ja taimi. Jutul peab olema sissejuhatus, teema arendus ja kokkuvõte.

 5Ole õues. Leia aega õue minna, märka oma koduaias kevade märke. Võimalusel pildista või joonista.

Mured lahendame SIIN 
TAGASISIDE PÄEVASTMatem
Plaan
Metsaviktoriin
Kunst
eesti keel
Pildid
Tagasiside

Janne
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Triinu
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Helli
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Rasmus
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Joonas
x

x
x
x
x
x

Paul
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Taniel
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Šherelin


v

x
x
x

Kristo-M
x
x
v
x
x
x
x
Korras
Harry-R
x
x
x
x
x
x
x
Korras

13 aprill 2015

Metsaviktoriin

Ole hea otsi esmaspäevaks 20.04 küsimustele vastuseid
METSAVIKTORIIN

12 aprill 2015

1.klassile

Kümnelised ja ühelised  liitmine SIIN
Kümnelised ja ühelised Kirjuta
Sõna ja arv. Paarid