23 veebruar 2015

Kõnekäänud pildis!

Nõelte otsas istuma. Harry Richard
 Kärbseid pähe ajama. Kristo-Marten
 Keel vesti peal.Helli
Silmad sõrmeotsas. Paul

22 veebruar 2015

Digipäev 23.02

Tänased ülesanded:
1. Matemaatika loo mäng /äpp  SIIN. Pead sisse logima oma koodidega. Saadan koodid teatena uuesti e-kooli, kellel meelest läinud.
Mäng pidi olema vastavusse seadmine kas:
a) kümnendmurdude liitmise/lahutamise kohta
b)kümnendmurdude korrutamine järguühikutega 10, 100, 1000,....

2.Pranglimine- Lemmikkolmevõistlus, harjuta  trenniväljakul! Varsti on vaja võistlus ära teha!

3. Kirjandus. Ühe tuntud raamatutegelase (vabalt valitud) iseloomustamine/kirjeldamine  mõistatusena/vihjetena teistele.  Mida pikemalt oskad kirjeldada, seda parem. Võib saata õpetajale.

4. Eesti keel Miksike Onkont Käänamine Avatud 8.00-22.00

5. Joonistamine Vali endale üks kõnekäänd ja püüa joonistada sõna-sõnalt pilt. Pildi võid teha nii arvutis kui ka paberile.
Mõned näited:

  • Käib nagu kass ümber palava pudru. Sajab nagu oavarrest. Tuba külm kui hundilaut Laseb teise selja peal liugu (elab teise kulul). Hambad varna panema (nälgima).Võta silm näpu otsa! ( vaata teravalt).Istub kui nõelte otsas (piinlik olukord). Punane kukk katusel (tulekahju). Hammast ihuma (teise peale viha kandma). Tal on pikad näpud (varastab). Leiba luusse laskma (puhkama). Kananahk seljas (hirmu tundma).Nagu kits kahe heinakuhja vahel.

6. Loodusõpetus. Mõtle kuhu(Elvasse, Annikorusse või mujale) tahaksid sa rajada ühe haljasala. Haljasala suurus kuju ja taimed oleksid sinu valida. Joonista haljasala plaan. milliseid puid, põõsaid ja taimi kasutad, kuidas paigutad? Soovitav teha pealtvaates. Planeerida võib ka jalgteed, pingid, mänguplatsid jne.

Tagasiside päevast postita SIIA

Suhtlemiseks 
Tulemused 27.02 kell 14.24
Nimi
äpp
prang-limine
raamatu-
tegelase kirjeldus
onkont
eesti keel
kõne
käänu joonis-
tamine
loodus-õpetus
suhtlemine
Tagasi-side
Kokku
Paul
x
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Rasmus
x
x
x
x
x
x
-
x
Korras
Kristo-
Marten
x
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Harry
Richard
x
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Joonas
viga
x
x
x
x
x
x
x

Taniel
x
x
x
x
x
x
-
x
Korras
Triinu
x
x
x
x
x
x
-
x
korras
Šherelin
x
x
x
x
x
x
x
x
Korras
Helli
x
x
x
x
x
x
x
x
korras
Janne
x
x
x
x
x
x
x
x
korras

05 veebruar 2015

Matemaatika

Tänased ülesanded:
Mine learningapps.org lehele  ja logi sisse oma kasutajaga
Minu klassi äppidest tee ära: liigmurd ja segaarv ja mõõtühikud( saad mängida koos sõbraga).
Mida tänases tunnis õppisid? Kirjuta SIIA